LSODA

LSODA - a packet of programs for the numerical solution of stiff and nonstiff systems of ordinary differential equations with an automatic choice of integration. Instructions. (LSODA - paket programm dlya chislennogo resheniya zhestkikh i nezhestkikh sistem obyknovennykh differentsial$\{$ nykh uravnenij s avtomaticheskim vyborom metoda integrirovaniya)